پیشنهاد های ویژه

چطوربه انگلیسی بگم

چطوربه انگلیسی بگم ؟ قط نکنی؟ پشت خطی دارم؟ ؟؟ کلیپ بالا رو نگاه…

واژه های ناب انگلیسی

واژه های ناب انگلیسی @erudite_english ۹۹۹۸ فیلم مکالمه انگلیسی با Voice. @EnglishNovin انگلیسی از…

جمله سازی بافیلم

#جمله_سازی_بافیلم چطور به انگلیسی بگم صبور باش Be patient. بریم باهاش جمله بسازیم. باش.…
فهرست