تتر(USDT):22,322تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,570,563تومان(۳۳۹

تتر(USDT):22,322تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,318,834,203تومان(۵۹,۲۳۰.۵۱ ) اتریوم(ETH):80,018,286تومان(۳,۵۷۵.۴۴ ) لایت‌کوین(LTC):7,570,563تومان(۳۳۹.۷۱ ) دوج(DOGE):16,064تومان(۰.۷۱۶۰۷۰۰ ) ریپل(XRP):35,456تومان(۱.۵۸۳۳۰ ) ترون(TRX):3,324تومان(۰.۱۴۸۴۰ )…

تتر(USDT):22,222تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,663,456تومان(۳۴۴

تتر(USDT):22,222تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,304,150,930تومان(۵۸,۷۹۹.۹۹ ) اتریوم(ETH):79,091,050تومان(۳,۵۵۲.۰۰ ) لایت‌کوین(LTC):7,663,456تومان(۳۴۴.۹۲ ) دوج(DOGE):15,974تومان(۰.۷۱۴۵۸۰۰ ) ریپل(XRP):35,595تومان(۱.۵۹۶۰۰ ) ترون(TRX):3,348تومان(۰.۱۵۰۱۲ )…

تتر(USDT):22,623تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,794,387تومان(۳۴۴

تتر(USDT):22,623تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,309,792,272تومان(۵۸,۰۴۳.۴۹ ) اتریوم(ETH):79,926,967تومان(۳,۵۲۳.۴۳ ) لایت‌کوین(LTC):7,794,387تومان(۳۴۴.۹۸ ) دوج(DOGE):15,750تومان(۰.۶۹۱۱۵۰۰ ) ریپل(XRP):35,887تومان(۱.۵۸۴۸۰ ) ترون(TRX):3,331تومان(۰.۱۴۷۰۹ )…

تتر(USDT):22,623تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):8,010,803تومان(۳۵۴

تتر(USDT):22,623تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,317,105,936تومان(۵۸,۳۳۰.۱۵ ) اتریوم(ETH):80,824,098تومان(۳,۵۶۴.۲۰ ) لایت‌کوین(LTC):8,010,803تومان(۳۵۴.۳۵ ) دوج(DOGE):16,202تومان(۰.۷۱۴۷۲۰۰ ) ریپل(XRP):36,200تومان(۱.۶۰۰۷۰ ) ترون(TRX):3,387تومان(۰.۱۴۹۳۵ )…

وینک/تتر ( WIN/USDT)

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ وینک/تتر ( WIN/USDT) خرید: ۰.۰۰۱۲۹ هدف ۱: ۰.۰۰۹ حدضرر: ۰.۰۰۱۰۵ طبق آخرین…

ترون/تتر ( TRX/USDT)

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ترون/تتر ( TRX/USDT) خرید: ۰.۱۴۷ هدف ۱: ۰.۳۸ حدضرر: ۰.۱۱۶ طبق آخرین…

تتر(USDT):22,322تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,736,429تومان(۳۴۶

تتر(USDT):22,322تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,278,864,293تومان(۵۷,۳۷۸.۸۴ ) اتریوم(ETH):77,755,388تومان(۳,۴۷۱.۹۲ ) لایت‌کوین(LTC):7,736,429تومان(۳۴۶.۰۶ ) دوج(DOGE):13,401تومان(۰.۵۹۶۹۲۰۰ ) ریپل(XRP):36,629تومان(۱.۶۳۵۰۰ ) ترون(TRX):3,351تومان(۰.۱۵۰۶۵ )…

بیت تورنت/تتر ( BTT/USDT)

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ بیت تورنت/تتر ( BTT/USDT) خرید: ۰.۰۰۷۵۸ هدف ۱: ۰.۰۲۱۰۸ حدضرر: ۰.۰۰۵۹۲ طبق…

تتر(USDT):22,673تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,809,502تومان(۳۴۴

تتر(USDT):22,673تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,318,039,999تومان(۵۸,۲۷۳.۸۶ ) اتریوم(ETH):79,474,387تومان(۳,۴۹۹.۲۴ ) لایت‌کوین(LTC):7,809,502تومان(۳۴۴.۸۵ ) دوج(DOGE):13,776تومان(۰.۶۰۲۹۰۰۰ ) ریپل(XRP):38,060تومان(۱.۶۷۱۷۰ ) ترون(TRX):3,244تومان(۰.۱۴۲۷۶ )…

تتر(USDT):21,872تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,338,832تومان(۳۳۵

تتر(USDT):21,872تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,238,533,744تومان(۵۶,۷۹۲.۹۶ ) اتریوم(ETH):75,116,176تومان(۳,۴۳۱.۱۵ ) لایت‌کوین(LTC):7,338,832تومان(۳۳۵.۹۷ ) دوج(DOGE):13,440تومان(۰.۶۱۵۶۷۰۰ ) ریپل(XRP):36,085تومان(۱.۶۵۰۲۰ ) ترون(TRX):3,086تومان(۰.۱۴۱۰۳ )…

تتر(USDT):21,872تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,537,030تومان(۳۴۴

تتر(USDT):21,872تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,251,846,392تومان(۵۷,۴۱۲.۵۸ ) اتریوم(ETH):76,543,157تومان(۳,۴۷۹.۹۵ ) لایت‌کوین(LTC):7,537,030تومان(۳۴۴.۸۷ ) دوج(DOGE):13,590تومان(۰.۶۱۹۹۲۰۰ ) ریپل(XRP):37,312تومان(۱.۶۹۸۰۰ ) ترون(TRX):3,221تومان(۰.۱۴۶۸۳ )…

معماری

گروه معماری آرک شان در سال ۱۳۸۰ ابتدا با نام تجاری شاندرمن شروع به…

تتر(USDT):21,832تومان(۱ ) لایت‌کوین(LTC):7,607,500تومان(۳۴۹

تتر(USDT):21,832تومان(۱ ) بیت‌کوین(BTC):1,216,867,476تومان(۵۵,۹۱۵.۰۷ ) اتریوم(ETH):73,750,409تومان(۳,۳۶۸.۷۲ ) لایت‌کوین(LTC):7,607,500تومان(۳۴۹.۹۸ ) دوج(DOGE):14,676تومان(۰.۶۶۹۵۸۰۰ ) ریپل(XRP):34,375تومان(۱.۵۷۷۴۰ ) ترون(TRX):2,880تومان(۰.۱۳۱۵۸ )…
فهرست