اجناس عید رسید

کد تخفیف: کاوالا۶۹

اطلاعات تماس فروشنده در متن آگهی وجود دارد.
پس از تماس با فروشنده، کد تخفیف کاوالا۶۹ را اعلام فرمایید.
چنانچه اطلاعات تماس فروشنده در متن آگهی وجود نداشت، لطفا ویدئو زیر را مشاهده فرمایید. .

با زدن این دکمه، شما به سایت ایده‌کاو هدایت میشوید.

در ایده‌کاو امکانات مختلفی وجود دارد. با زدن دکمه درخواست عضویت، آی دی مدیران گروهی که این آگهی در آن منتشر شده است، به شما نشان داده میشود که با کلیک روی آن میتوانید در تلگرام برای مدیران آن گروه پیام ارسال فرمایید و از آنها تقضای ارسال لینک گروه نمایید.

چنانچه به دنبال بازاریابی کسب‌وکارتان هستید، دکمه افزودن اعضا به گروهم را بزنید. این گروه و یا هر گروه دیگر به سبد خرید شما اضافه می‌شود که در ادامه ما اعضای آن گروه را به گروه شما اضافه می‌کنیم.

برای توضیحات بیشتر در خصوص سرویس افزایش ممبر هدفمند، لینک زیر را مشاهده فرمایید.
کلیک فرمایید

  

با زدن این دکمه، شما به سایت ایده‌کاو هدایت میشوید.

در ایده‌کاو امکانات مختلفی وجود دارد. با زدن دکمه درخواست عضویت، آی دی مدیران گروهی که این آگهی در آن منتشر شده است، به شما نشان داده میشود که با کلیک روی آن میتوانید در تلگرام برای مدیران آن گروه پیام ارسال فرمایید و از آنها تقضای ارسال لینک گروه نمایید.

چنانچه به دنبال بازاریابی کسب‌وکارتان هستید، دکمه افزودن اعضا به گروهم را بزنید. این گروه و یا هر گروه دیگر به سبد خرید شما اضافه می‌شود که در ادامه ما اعضای آن گروه را به گروه شما اضافه می‌کنیم.

برای عضویت در این گروه، لینک زیر را کلیک فرمایید و پس از هدایت به سایت ایده‌کاو، دکمه درخواست عضویت را بزنید.
کلیک فرمایید

اجناس عید رسید

#کیف دوربینی
کوچک

قیمت: ۴۸ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

اجناس عید رسید

#کیف پاپیون دار
بزرگ

قیمت: ۸۴ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

3cc81ee9-5440-4d1f-922c-f31c634c14dc.jpg

اجناس عید رسید

#کیف چی چی لمه
بزرگ

قیمت: ۸۵ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

7a079e4e-fa9f-40bc-b464-441326811858.jpg

اجناس عید رسید

#کیف پاپیون دار
متوسط

قیمت: ۷۹ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

f7399ff8-c63e-40ce-89d5-41d963abf704.jpg

c22891a5-84d1-49a4-9203-47e51b4e9c7a.jpg

017c5667-7b96-4876-ba2c-f7e53b6cff60.jpg

اجناس عید رسید

#کیف شالدار
متوسط

قیمت: ۵۹ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

ecadc837-f9ae-463a-b6d0-1585e2188d6f.jpg

اجناس عید رسید

#کیف خورشیدی
متوسط

قیمت: ۸۵ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

2b11002f-c4ae-4068-a4d0-f2c0078017ef.jpg

اجناس عید رسید

#کیف لیزری
بزرگ
دو خانه
قیمت: ۸۲ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

d65ceb30-00ac-430e-9485-6b51d314879e.jpg

اجناس عید رسید

#کیف ایمور
بزرگ

قیمت: ۷۸ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

68a76a98-617f-4a2f-872a-93dd8717b656.jpg

اجناس عید رسید

#کیف زنانه
بزرگ

قیمت: ۹۵ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

4011bf94-d5ae-4489-bd25-4c5b1aa6be1a.jpg

اجناس عید رسید

#کیف دوشی
متوسط

قیمت۵۴ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

e546539e-4037-447d-8856-693d6321e499.jpg

اجناس عید رسید

#کیف سه زیپ گلدار
بزرگ

قیمت: ۹۶ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

b7e47bf7-4dbd-4be3-931d-0b037b4dc829.jpg

اجناس عید رسید

#کیف بربری
بزرگ

قیمت: ۸۹ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

ce3b6232-f5a4-4f9a-9d74-d9af0c3ac125.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی شسته
متوسط
دو زیپ
قیمت: ۷۲ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

b8f6d70f-723f-4e3b-8b8a-589b16d32234.jpg

اجناس عید رسید

#کیف شسته اعلا
متوسط

قیمت: ۸۲ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

56082a1e-3058-4aed-ac0f-139a07aebffa.jpg

اجناس عید رسید

#کیف سه قلو
بزرگ
قیمت: ۹۶ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

2676ce4d-d280-47b7-90c7-378d6a7bf8e6.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی
متوسط
دو زیپ
قیمت: ۴۵ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

fb147c20-351e-4cf0-97df-2f7a96f751b2.jpg

اجناس عید رسید

#کیف ۵ جا
متوسط

قیمت: ۷۹ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

014e63c2-a0a3-4f96-aa73-cc1faf74317a.jpg

اجناس عید رسید

#کوله لمه
بزرگ
تک زیپ
قیمت: ۷۸ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

5c70bb7a-3bbb-402c-9c03-0cae665dbf50.jpg

اجناس عید رسید

#کوله پولکی
بزرگ
تک زیپ
قیمت: ۷۸ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

727a4162-4d12-4cd2-8e94-8b92cce7d638.jpg

اجناس عید رسید

#کیف پلنگی
بزرگ
تک زیپ
قیمت: ۸۱ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

4ac5cae4-201a-422d-b51e-231b958adbf7.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی دیور
متوسط
دو زیپ
قیمت: ۵۲ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

cd670356-bc9d-48ea-b446-9a0f5b9c6148.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی کمری
متوسط
دو زیپ
قیمت: ۵۱ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

8d7db80f-9f3b-40c9-a44f-2d919690e878.jpg

اجناس عید رسید

#کوله بزرگ

تک زیپ
قیمت: ۸۲ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

d5e54004-4237-4760-ad9e-26c61dc2adb0.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی چهل تیکه
متوسط
تک زیپ
قیمت: ۴۴ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

019f7d69-a4bb-4381-9fc1-b7b742f88587.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی گلدوزی
متوسط
تک زیپ
قیمت: ۵۱ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

1faba4ec-f7e7-4381-beaa-9a334dde3ff8.jpg

298c7365-df9a-4dae-8b9d-fff5f8e7177e.jpg

اجناس عید رسید

#کیف نیم لمه
بزرگ

قیمت: ۸۴ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

cb8f88ee-6295-4dc3-afef-890c0d67c30a.jpg

اجناس عید رسید

#پاسپورتی لمه
متوسط
سه زیپ
قیمت: ۵۹ت
رنگبندی مطابق تصویر
کیفیت فوق اعلا

جنس ها معرکه
#جدید

پیج اینستاگرام حراجی کیف و کفش یزد

http://Instagram.com/yazdkif1

2747ada4-7452-4cfb-ba53-4df93bb82ce1.jpg

کیف های عید

موجودی کیف ها فیلم واضح و خوب
جای تبلیغات شما اینجاست. باعث افتخار ما خواهد بود تا معرفی‌کننده کالا و خدمات شما باشیم. بر روی توضیحات بیشتر، لطفا کلید فرمایید.
کاوالا صرفا منتشرکننده پیام‌هایی است که در گروه‌های عمومی منتشر می‌شود و هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. لطفا پیش از انجام معامله از اصالت کالا یا خدمت ارائه شده، اطمینان حاصل نمایید. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

من مالک اصلی این محصول هستم

دوست عزیز سلام. چنانچه محصول شما بدون اجازه شما کپی‌برداری شده است و آگهی آن در کاوالا منتشر شده است، لطفا برای اصلاح آگهی و ارجاع آن به شما، مدارک زیر را به آدرس ما پست فرمایید:
الف) نامه درخواست که در آن لینک/لینک‌های آگهی آورده شده است. لطفا در نامه درخواست تلفن ثابت خود را ذکر بفرمایید و مهر و امضای مالک محصول در انتهای آن آورده شود.
ب) مدارک کپی برابر اصلی که نشان دهنده مالکیت معنوی شما باشد.

آدرس جهت ارسال: یزد -دانشگاه یزد -پارک علم وفناوری -ساختمان فناوری ۲ -واحد ۲۰۶، صندوق پستی ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵

این آگهی در دسته‌بندی‌های زیر منتشر شده است. برای مشاهده آگهی‌های بیشتر روی نام هر دسته کلیک فرمایید.

جشواره فروش ویژه کارخانه ملامین شیرکوه یزد

آدرس کارخانه ملامین شیرکوه یزد: یزد، 30 کیلومتری جاده یزد-شیراز، اسلامیه
تلفن کارخانه جهت خرید ملامین: 03532662584
وبسایت کارخانه ملامین شیرکوه یزد

ملامین شیرکوه در تلگرام و اینستاگرام

Instagram
Telegram
جهت خرید سرویس‌های ملامین کارخانه شیرکوه یزد، عدد 1 را به 50009454 پیامک فرمایید.

گارانتی کیفیت

قیمت کارخانه

ارسال رایگان

پرداخت درب منزل

خرید ممبر واقعی

بانک اطلاعاتی بی‌نظیر

یافتن مشتریان از گروه‌های تلگرامی

اد کاملا هدفمند

مشاوره رایگان

بازاریابی تلفنی هدفمند

بانک اطلاعاتی بی‌نظیر

افزایش فروش فوق العاده

اثر گذاری سریع

بی‌اثر کردن تعطیلات اجباری کرونا

دیده شدن در گوگل

فروش از جستجوی گوگل

افزایش فروش

اعتماد بیشتر مشتریان

هزینه کم در بازاریابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست