در ایده‌کاو نزدیک به ۱ میلیون گروه تلگرامی شناسایی شده‌اند که نزدیک به ۱۱۵ میلیون کاربر تلگرامی در آنها عضو هستند. البته این آمار، آمار رسمی تلگرامی نیست بلکه اطلاعاتی است که تا کنون در سرور‌های ایده‌کاو ذخیره شده است. در ایده‌کاو این امکان فراهم شده‌است تا برای اعضای هر گروه تلگرامی که انتخاب می‌شود، پیامک ارسال شود. البته پیامک مرسوم ترین روش در بازاریابی تلفنی است و استفاده از تماس تلفنی بازاریابی و پیام صوتی نیز استفاده می‌شود.

در ایده‌کاو نزدیک به ۱ میلیون گروه تلگرامی شناسایی شده‌اند که نزدیک به ۱۱۵ میلیون کاربر تلگرامی در آنها عضو هستند. البته این آمار، آمار رسمی تلگرامی نیست بلکه اطلاعاتی است که تا کنون در سرور‌های ایده‌کاو ذخیره شده است. در ایده‌کاو این امکان فراهم شده‌است تا برای اعضای هر گروه تلگرامی که انتخاب می‌شود، پیامک ارسال شود. البته پیامک مرسوم ترین روش در بازاریابی تلفنی است و استفاده از تماس تلفنی بازاریابی و پیام صوتی نیز استفاده می‌شود.

چگونه پست‌های کانال/گروه تلگرامی من به صورت خودکار در فروشگاه سایت کاوالا به صورت آگهی منتشر شود؟ در سایت کاوالا، این امکان وجود دارد تا با معرفی کانال یا گروه تلگرامی خود، پست‌های آن در ویترین فروشگاهی شما منتشر شود. لطفا توضیحات تکمیلی در این ویدئو رو مشاهده فرمایید.

توضیحات تکمیلی 

آیا ایده‌کاو برای کسب‌وکار من جواب می‌ده؟!
آیا ایده‌کاو برای کسب‌وکار من جواب می‌ده؟!

? آیا ممکن‌ هست، من لیست تلفن مشتریانم را بدهم و از همان لیست اد کنید؟  افزایش ممبر می‌تواند دقیقا از لیست تلفن شما انجام شود و عملا باشگاه مشتریانتون رو در تلگرام داشته باشید. توضیحات دقیقتر در ویدئو آمده است.

? آیا ممکن‌ هست، من لیست تلفن مشتریانم را بدهم و از همان لیست اد کنید؟  افزایش ممبر می‌تواند دقیقا از لیست تلفن شما انجام شود و عملا باشگاه مشتریانتون رو در تلگرام داشته باشید. توضیحات دقیقتر در ویدئو آمده است.

آیا ایده‌کاو برای کسب‌وکار من جواب می‌ده؟!
آیا ایده‌کاو برای کسب‌وکار من جواب می‌ده؟!

? آیا ممکن‌ هست، من لیست تلفن مشتریانم را بدهم و از همان لیست اد کنید؟  افزایش ممبر می‌تواند دقیقا از لیست تلفن شما انجام شود و عملا باشگاه مشتریانتون رو در تلگرام داشته باشید. توضیحات دقیقتر در ویدئو آمده است.

? آیا ممکن‌ هست، من لیست تلفن مشتریانم را بدهم و از همان لیست اد کنید؟  افزایش ممبر می‌تواند دقیقا از لیست تلفن شما انجام شود و عملا باشگاه مشتریانتون رو در تلگرام داشته باشید. توضیحات دقیقتر در ویدئو آمده است.

آیا ایده‌کاو برای کسب‌وکار من جواب می‌ده؟!
آیا ایده‌کاو برای کسب‌وکار من جواب می‌ده؟!

? آیا ممکن‌ هست، من لیست تلفن مشتریانم را بدهم و از همان لیست اد کنید؟  افزایش ممبر می‌تواند دقیقا از لیست تلفن شما انجام شود و عملا باشگاه مشتریانتون رو در تلگرام داشته باشید. توضیحات دقیقتر در ویدئو آمده است.

? آیا ممکن‌ هست، من لیست تلفن مشتریانم را بدهم و از همان لیست اد کنید؟  افزایش ممبر می‌تواند دقیقا از لیست تلفن شما انجام شود و عملا باشگاه مشتریانتون رو در تلگرام داشته باشید. توضیحات دقیقتر در ویدئو آمده است.

فهرست