در این دسته محتوای گروه‌هایی تلگرامی که در زمینه مهاجرت و تحصیل در ترکیه هستند، نمایش داده می‌شود

از صدات برای مهربونی

از صدات برای مهربونی گوش هات برای دلسوزی دستات برای خیرات ذهنت براى صداقت…

اقامه عزای حسینی

اقامه عزای حسینی ((دهه اول محرم)) مسجد امام حسن مجتبی (ع) اسنیورت – استانبول…

اقامه عزای حسینی

اقامه عزای حسینی ((دهه اول محرم)) مسجد امام حسن مجتبی (ع) اسنیورت – استانبول…

از دولت انتقاد کنید

از دولت انتقاد کنید! سند؟ تعطیلی ثریا و جهان آرا! زیبا نیست؟ دولت، اغلب…

سلام امام زمانم

سلام امام زمانم من گریه می ریزم به پای جاده ات، تا  آئینه کاری…
فهرست