پیشنهاد های ویژه

خبر خوب پاییزی سماتک

خبر خوب پاییزی سماتک. با تخفیف خارق العاده سماتک پاییز امسال رو متفاوت شروع…

جمله سازی جملات پرکاربردبافیلم

#جمله_سازی #جملات_پرکاربردبافیلم #مکالمه_انگلیسی #اصطلاحات_کاربردی می خوایم بگیم امکان نداره غیر ممکنه Impossible امکان نداره,غیر…

هرچه بیشتر بهتر

the more, the merrier! هرچه بیشتر بهتر بهترین وموثرترین دوره مکالمه مجازی میدونستیدچرافیلم هارو…

وقت را تلف نکنید

وقت را تلف نکنید! در این ۳ کانال هر آنچه برای متخصص کامپیوتر شدن…
فهرست