انگیزشی فاز منفی ممنوع

#انگیزشی #فاز_منفی_ممنوع اگه درصدات پایینه اصلا نگران نباش اولین آزمون مهم نیست ، آخریش…

واقعا معلوم نیست چیزی

واقعا معلوم نیست چیزی بچها حذفیات دینی دودرس اخر دوازدهمه؟ دروغگویی بیش نیست عجب…

سلام بچ ها

سلام بچ ها : ی جا نوشته بود ک انزیم پپسینوژن از یاخته های…

خیلی فک میکنی

خیلی فک میکنی .سیناپس های مغزت از کار نیفتن شما جواب دادی پشتی یا…

تذکر خیلی مهم

این آگهی در گروه پرسش و پاسخ کنکوری نوتروفیل منتشر شده است. برای عضویت…

عکاسیم ی نوع درسه

این آگهی در گروه پرسش و پاسخ کنکوری نوتروفیل منتشر شده است. برای عضویت…

همپا برای کنکور

این آگهی در گروه پرسش و پاسخ کنکوری نوتروفیل منتشر شده است. برای عضویت…
فهرست