شماره اقای قالیباف

دکتر زالی ۰۹۱۲۰۳۷۵۳۸۴ •دکتر منادی ۰۹۱۴۳۱۵۴۷۶۲ •ستاد ۱۹۰ •ستاد ۰۲۱۸۴۸۶۱ •ستاد ۰۲۱۸۹۵۱۱ •سازمان سنجش…

در اینها میتونید برام

در اینها میتونید برام ارایه اسلوب معادله،اغراق،لف و نشر و حسن تعلیل پیدا کنید؟…

آخه الان چ فرقی کرد

آخه الان چ فرقی کرد اینا چقدر مونگولن ای خدا بازم ک اوضاع همینه…

سوال ۲ n1

این آگهی در گروه پرسش و پاسخ درسی منتشر شده است. برای عضویت در…
فهرست