In The Name Of God

In The Name Of God برنامه کلاسهای رایگان فیزیک ۱-فصل کار و انرژی ۲-…

سلامم خسته نباشید رفقا

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی، منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

سوالات (درست نادرست)

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

بسم الله الرحمن الرحیم

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

تدریس های مخصوص جمع بندی و دهم و یازدهم نظام جدید و قدیم توسط تیم HIPOKAMP آماده شدند

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

سلام روز بخیر

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

✅ اجتماع کاکتوس کنکوریها

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

سلام امیدوارم حالتون خوب باشه

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره،برنامه منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

بچه ها کمکم کنید ریاضی یزاده تجربی هست

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی، منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

از رو کتاب پیدا کن دیگ

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی، منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

من شروع کردم یا تو با این شرووری که گفتی

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی، منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

د‌وستان عزیز جواب ب و پ رو دارم

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی، منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

سلام دوست خوبم

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

مطابق شکل روربه رو دو گاز کامل با فشار های ۴atmو ۶atm در دمای یکسان با پیستون ثابتی از هم جدا شده اند

این آگهی در گروه دوستانه،مدرسه ای،کنکوری،دوازدهم،یازدهم،دهم،دانشجو،قلمچی،درسی،چت،ادبیات،ریاضی،زیست،شیمی،فیزیک،دینی،عربی،زبان،مشاوره منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…
فهرست