بسته خبری ۱۲ مرداد۹۹

بسته خبری ۱۲ مرداد۹۹ از عرضه اولیه تامین سرمایه امین تا شاخص بورس دومیلیونی…

کی بی سی

#کی بی سی با شکست ۴۵۲۵۰ میتونه رشد کند. اما در مورد بنیاد سهم…

، ! ! ! ! !

، ! ! ! ! ! . ، ، ، : ، . ،…

شتران تحلیل درخواستی

#شتران تحلیل درخواستی زیاد تو فاز اصلاح دیده نمیشود ولی در صورت اصلاح از…

آگهی عرضه اولیه آبادا

آگهی عرضه اولیه #آبادا تاریخ عرضه اولیه: چهارشنبه اول مرداد دامنه قیمتی: ۱۴۷۰ تا…

حفاری واچ لیست

#حفاری واچ لیست انتظار حمایت در روز معملاتی بعد زو داریم در غیر اینصورت…
فهرست