عرضه اولیه امین قطعی شد

#عرضه_اولیه #امین قطعی شد تامین سرمایه امین چهارشنبه ۱۵ مردادماه به بورس می‌آید هر…

نماد : کسرام

نماد : کسرام موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت: پارس سرام تقاضای افزایش سرمایه…

بزور جلوشو گرفتن

بزور جلوشو گرفتن امیدوارم مردم فهمیده باشن بازار فعلا دست بزرگانه و زوری و…
فهرست