چند روز آینده دلار

چند روز آینده #دلار هم تکنیکالی و هم خبر از پشت پرده!!!!!!!! اینه که…

شبریز تعدیل نشده

#شبریز تعدیل نشده منفی ها میتونه به خط روند در نمودار تعدیل نشده باشه…
فهرست