متن از کانالی دیگر

متن از کانالی دیگر معاملات وبصادر به احتمال بسیار زیاد باطل می شود/ بررسی…

على بركت الله

على بركت الله به به!! عجب بازارى؟ سخنرانى اول هفته حسن خطر رو گوش…

بازار بسیار مهم

#بازار #بسیار_مهم متاسفانه با اوضاع مریضیم همچنان واسه ویس صدام در نمیاد مطلب #مهم…

عدم حمایت خیانت در امانت مردم

#عدم_حمایت_خیانت_در_امانت_مردم سهامداران عمده و هلدینگ هایی چون #هلدینگ_شستا، #صندوق_فرهنگیان، #ایدرو (خودروسازان)، #ساتا، #بنیاد_ مستضعفان…

مقام معظم رهبری

#فوری مقام معظم رهبری: -مروز به مناسبت چهلمین سال از آغاز دفاع مقدس، روز…
فهرست