عرضه اولیه بپیوند

#عرضه_اولیه #بپیوند زمان ثبت سفارش سه‌شنبه ۹۹.۰۶.۱۱ ساعت ۱۳ الی ۱۷ سقف قیمت: ۱۸۵۰۰…

نماد : کسرا

نماد : کسرا موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره)…

لازم نیست یکدیگر را

لازم نیست یکدیگر را تحمل کنیم. کافی‌ست همدیگر را قضاوت نکنیم. لازم نیست برای…

نکته ی مهم

نکته ی مهم :: عزیزان دقت کنند ,,شنیدید میگن صدای دوهل از دور خوش…

کی میگه بفروشی

کی میگه بفروشی شپنا ارزنده هست اما اینکه دولت بخواد از ارزندگی سهم سوءاستفاده…

تقدیمی اراک A

تقدیمی اراک A. : F همیشه قدردان و شاکر خدا باشیم تا برکت در…

خروجی فیلترهای هوشمند

خروجی #فیلترهای_هوشمند نمادهایی که الگوهای کندلی به ثبت رساندند قدرت کندل شکربن ,,خیلی حرفها…
فهرست