ساز و کارش واضحه

ساز و کارش واضحه شما تاحالا از خودت پرسیدی که چرا کدای بورسی رو…

درود دوست عزیز

درود دوست عزیز اصولا در گروه پیام نمی دهم چون فرصت این کار را…
فهرست