درصورت بازگشایی پترول

درصورت بازگشایی #پترول اگه قصد فروش هم دارین.‌به هیچ وجه زیر ۵۸۰۰ تومان نفروشید…

نماد : کرازی

این آگهی در گروه بورس باز منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

پیش بینی بزرگ

این آگهی در گروه بورس باز منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

کترام آپدیت ۵

این آگهی در گروه بورس باز منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

شاخص کل ۹۹

این آگهی در گروه بورس باز منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

افزایش سرمایه جذاب

این آگهی در گروه بورس باز منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…

غسالم ورود پول هوشمند

منتشر شده در: بورس باز #غسالم ورود پول هوشمند. ۴۰۰ میلیارد تومان امروز. دو…
فهرست