درود بر عزیزان

درود بر عزیزان با بررسی وضعیت فروش شرکتهای گروه فلزات اساسی و تفکیک درصد…

خبر اخبار روزانه کدال

#خبر اخبار روزانه کدال ۱. شرکت کشت و دامداری فکا(زفکا) از احداث گاوداری ۳۰۰۰…

افشای الف خگستر

افشای الف #خگستر: فروش تعداد ۳۱۸،۰۸۶،۰۵۳ سهم بانک پارسیان متعلق به شرکت تابعه (شرکت…

نماد : زفکا

نماد : زفکا موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص…

صندوق وزنه پرتفو

#صندوق #وزنه_پرتفو اگر شما در سقف تاریخی شاخص ۲۱۰۰ و در سقف قیمتی صندوق…
فهرست