عرضه اولیه غگیلا

منتشر شده در: بورس، شغل دوم فوری عرضه اولیه #غگیلا قیمت سهم بین ۱۲۰۰۰…

کابوس نفتی محقق شد

منتشر شده در: بورس، شغل دوم کابوس نفتی محقق شد./ نفت خام به ۵…

WTI CL : 7

منتشر شده در: بورس، شغل دوم #WTI CL : 7 ارزانترین قیمت در تاریخ…
فهرست