یا این آغا

این آگهی در گروه بورس، شغل دوم منتشر شده است. برای عضویت در گروه،…

مرگ معامله گر

این آگهی در گروه بورس، شغل دوم منتشر شده است. برای عضویت در گروه،…

شلرد داره درجا میزنه

منتشر شده در: بورس، شغل دوم #شلرد داره درجا میزنه وای اندیکارتورش داره جذاب…

عرضه اولیه غگیلا

منتشر شده در: بورس، شغل دوم فوری عرضه اولیه #غگیلا قیمت سهم بین ۱۲۰۰۰…
فهرست