چلو کباب کوبیده

منتشر شده در: پناهندگان ترکیه چلو کباب کوبیده. ۲۲لیر. چلو جوجه کباب. ۲۰لیر. زرشک…
فهرست