شنیده ها رو باور نكنید

این آگهی در گروه گروه اصلی ایستگاه ایرانیان ترکیه منتشر شده است. برای عضویت…

دیدنی های استانبول

این آگهی در گروه ایرانیان ساکن ترکیه استانبول منتشر شده است. برای عضویت در…

فروش گوزل با

این آگهی در گروه سفر به آنتالیا منتشر شده است. برای عضویت در گروه،…

ایرانیان مقیم ترکیه

این آگهی در گروه ايرانيان مقيم تركيه (استانبول) منتشر شده است. برای عضویت در…

تهیه غذای امین

این آگهی در گروه ایرانیان ساکن غرب استانبول منتشر شده است. برای عضویت در…

خرید و فروش انواع ارز

این آگهی در گروه نیازمندیهای استانبول(همیاری) منتشر شده است. برای عضویت در گروه، روی…
فهرست