این کلیپو خیلی دوس دارم

منتشر شده در: ایرانیان سیواس این کلیپو خیلی دوس دارم. سیستم پنوماتیکش به کنار،تویین…

کاربراتور چیست anjomantuningcaran

منتشر شده در: ایرانیان سیواس کاربراتور چیست؟ anjomantuningcaran کاربراتور نام وسیله‌ای در اتومبیل است…

موتور طرح ناپیر دلتیک

منتشر شده در: ایرانیان سیواس موتور طرح ناپیر دلتیک @anjomantuningcaran @anjomantuningcaran منتشر شده توسط:…

پیام بازرگانی صدامون خار داره

منتشر شده در: ایرانیان سیواس پیام بازرگانی صدامون خار داره #رادیو_کاکتوش #پیام_بازرگانی @Radiokactush منتشر…

گران فرووووشی ممنوع

منتشر شده در: ایرانیان سیواس گران فرووووشی ممنوع اطلاعیه شمااره ۱۸ (مباارزه با گران…
فهرست