بدون موسیقی ،

بدون موسیقی ، زندگی شبیه یک اشتباه است . فردریش نیچه غروب بت‌ها سلام…

پرش به سوی آزادی

پرش به سوی آزادی ۱۵ اگوست ۱۹۶۱، کُنراد شومان نیروی پلیس آلمان شرقی، با…

از دیگر پیامد های کرونا

از دیگر پیامد های #کرونا وداع با بزرگترین #هواپیمای #مسافربری جهان ساخت اتحادیه ی…

اونجا هم مشکلی نیست

اونجا هم مشکلی نیست. هر گاه فردی بدون درخواست پناهندگی در یه کشوری، به…

قسمت پنجم

قسمت پنجم : چقدر در صندوق بازنشستگی من وجود دارد؟ برای معلوم شدن اینکه…
فهرست