در این شب آرام

منتشر شده در: دورهمی بانوان مجازی . در این شب آرام آرزوی من برای…

در آخرین صفحه

منتشر شده در: دورهمی بانوان مجازی در آخرین صفحه از دفتر اردیبهشت ماه آرزویم…

الكلُ مرُوا بجانبی

منتشر شده در: دورهمی بانوان مجازی الكلُ مرُوا بجانبی إلا أنت مررت من خلالی.…

مرا ببخش !

منتشر شده در: دورهمی بانوان مجازی مرا ببخش .! که در تنهایی برایت شعر…

در این عصر دلپذیر

منتشر شده در: دورهمی بانوان مجازی در این عصر دلپذیر دیدگانت ازهمیشه شادتر شهر…

آسمان دلتون نور بارون

منتشر شده در: دورهمی بانوان مجازی آسمان دلتون نور بارون ✨چراغ خونتون روشن فرداتون…
فهرست