هستیم بر آن عهد که بستیم

#هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم ✅#سپیده_خدمت : «چهار ماه از چهار سال _ بخش دوم دکتر #فاطمه‌_محمدبیگی نماینده…

هستیم بر آن عهد که بستیم

#هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم ✅سپیده خدمت: «چهار ماه از چهار سال _ بخش نخست دکتر #فاطمه‌_محمدبیگی نماینده…

هستیم بر آن عهد که بستیم

#هستیم_بر_آن_عهد_که_بستیم ارائه گزارش عملکرد دکتر فاطمه محمدبیگی نماینده مردم عزیز قزوین، آبیک و البرز…
فهرست