فروش قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۵من محلی بابرتقریبا۱۸مترواقع دربرجاده ۲۰۰متربالاترازروشت کوچک حق آبه ازکانال تخفیف پای معامله دربنگاه کروکی زیر آگهی

#کد۱۰۱۹ #فروش_قطعه_زمین زراعی به مساحت ۱۵من محلی بابرتقریبا۱۸مترواقع دربرجاده ۲۰۰متربالاترازروشت کوچک حق آبه ازکانال…

مشاوراملاک شهروند بناب

#مشاوراملاک #شهروند #بناب #خریدو #فروش واحدآپارتمانی ،خانه، قطعه زمین ( مسکونی ، تجاری )،…

مشاوراملاک شهروند بناب

#مشاوراملاک #شهروند #بناب #خریدو #فروش واحدآپارتمانی ،خانه، قطعه زمین ( مسکونی ، تجاری )،…
فهرست