فروش یک قطعه زمین مسکونی

فروش یک قطعه زمین مسکونی .متراژ۱۴۰متر.هردوطرف چسپیده به خانه مسکونی.نزدیک امتیازات.مسطح بدون خاک برداری.آدرس.سه…

فروش ساختمان مسکونی

منتشر شده در: املاک و مسکن راستی ادرس چهار راه شهرداری (چوارای خانه) فروش…

فروش ساختمان مسکونی

منتشر شده در: املاک و مسکن راستی ادرس چهار راه شهرداری (چوارای خانه) فروش…

فروش ساختمان مسکونی

منتشر شده در: املاک و مسکن راستی ادرس چهار راه شهرداری (چوارای خانه) فروش…
فهرست