صف خرید سنگین دلار

صف خرید سنگین #دلار ! قرمز بودن شاخص ها برای چندمین روز متوالی در…
فهرست