اصل ماجرا چیست

اصل ماجرا چیست؟ وقتی بازی با احساسات مردم بهترین راه برای کتمان حقیقت است…

شومنی به اسم آقامیری

شومنی به اسم #آقامیری. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان‌می آید.تزویر حق…

جهان فراموش نمی‌کند

جهان فراموش نمی‌کند تابستان داغ داشتید وقتی. این ویدئو را ببینید تا ریشه های…
فهرست