عمه یعنی یه دنیا عشق

عمه یعنی یه دنیا عشق عمه یعنی مهربانی عمه یعنی نگران برادرزاده و برادر…

این دیگه حق داره اینقدر لاغره امکان افتادنش از اون لا هست

این دیگه حق داره اینقدر لاغره امکان افتادنش از اون لا هست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ j

زندگی ‌ را می‌گویم

زندگی ‌ را می‌گویم اگر بخواهی از آن‌لذت ببری همه چیزش لذت بردنی‌ است.…

شب تلخ اوباش تهرانی

شب تلخ اوباش تهرانی فرمانده انتظامی پایتخت: در طرح برخورد با اراذل و اوباش…

آدم های مهربان

آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند آنها دنیا را کوچکتر از آن…
فهرست