در این دسته محتوای گروه‌هایی تلگرامی که در زمینه مهاجرت و تحصیل در بلژیک هستند، نمایش داده می‌شود

خیلی هم خوب

منتشر شده در: دوستان مقیم بلژیک?????? خیلی هم خوب.موفق باشین. از گروه اودین ویزای…
فهرست