نگار معظم و همسرش

نگار معظم و همسرش هرکجا هستین، نفستون گرم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @Tweety_offical همینو نمیدن میگی بازو…

بهمن مفید درگذشت

بهمن مفید درگذشت بهمن مفید، هنرپیشه پیشکسوت تئاتر و سینما، پس از تحمل یک…

تنظیمات زبانش رفته رو کره شمالی

تنظیمات زبانش رفته رو کره شمالی! باید ریست شه Join @cafeeclip ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک…

آیا میدانستید

آیا میدانستید : این بزرگوار هشت محافظ و شش نگهبان داره و با راننده…

پیامبر جدید رسید

فوری فوری پیامبر جدید رسید !!!!! @Ajibvalivaghaei ( حجم این ویدئو بیش از ۱۰…

فقط کپشن عکس

فقط کپشن عکس میگن ‌ دن بیلزرین داره جمع میکنه بیاد ایران بشینه سر…
فهرست