والا من بوستر ترمزم

والا.من بوستر ترمزم.خراب بودی مدت دنبال بوستر بودم.بعضیا میگفتن بوستر.بزرگ تر بندازبهتر میشه.بعضیا میگفتن…

رئیس بانک بیشعور

رئیس بانک.بیشعور.میگه ارباب رجوع رو راضی نگه دارین. ☹ باید مثه هند.هرکی ماسک نداره…

کاری ب قیمت ندارم

کاری ب قیمت ندارم بیس نداره اصلا چطور ردیف کنم کسی میدونه؟ کی گفته…
فهرست