خبرنگاران صدای مردم باشند

خبرنگاران صدای مردم باشند پور قیومی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اشکذر: خبرنگاران…

فیلم گوشه ای از مراسم

فیلم گوشه ای از مراسم تودیع سرهنگ پاسدار محمد جواد نجفی طی مراسمی با…
فهرست