قدردان شماییم ✅

منتشر شده در: خیرین استان یزد پویش مردمی #قدردان_شماییم ✅ . ومن أحیاها فكأنما…

پیام تشکر قدردان شماییم

منتشر شده در: خیرین استان یزد پویش مردمی #پیام_تشکر #قدردان_شماییم ✅ پیام تشکر جناب…
فهرست