کود کلات آهن۹% خضراء

#کود_کلات_آهن۹%#خضراء تأثیرات اصلی : • افزایش مقدار محصول در هکتار یا افزایش #عملکرد •…

اقلام زیر موجود است

با سلام اقلام زیر موجود است فسفردوزنگ ۱۰۰گرمی آیکون ۱۰% چسب موش کتابی چسب…

روش دوم (هوازی)

روش دوم (هوازی) کود مورد نظر را در یکجا به ارتفاع حدود یک متر…
فهرست