شهید عباس دانشگر

شهید_عباس_دانشگر شهید_دهه_هفتادی_مدافع_حرم می‌گفت: شناختن دشمن کافی نیست باید روش_های_دشمن را شناخت. از قافله های…

۴۰ ۴۰ ۴۰

۴۰ . ۴۰ . ۴۰ . . . توی این دو سال اکثر دوره…

برای رضای خدا

برای رضای خدا: در یکی از عملیات های که برعلیه منافقین بود قرار شد…

شهید سید منوچهر مدق

#شهید_سید_منوچهر_مدق: به روایت همسرش (۳) وداع با فرشته از خواب كه بیدار شد، روى…

شهید سید منوچهر مدق

#شهید_سید_منوچهر_مدق: به روایت همسرش (۲) بعد از جنگ: منوچهر سال شصت و هفت مسئول…

شهید سید منوچهر مدق

#شهید_سید_منوچهر_مدق: به روایت همسرش (۱) آشنایی با منوچهر: اولین دیدار ما روز ۱۳ آبان…

مازیار فلاحی

مازیار فلاحی : این نامه را فقط لیلا بخونه . تقدیم به #همسران_شهدا التماس_…
فهرست