دسته بندی محصولات

فروشگاه های برتر

آمار روزانه بازار سرمایه از کانال اقتصاد گیگ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

کد تخفیف: کاوالا۸۱

اطلاعات تماس فروشنده در متن آگهی وجود دارد.
پس از تماس با فروشنده، کد تخفیف کاوالا۸۱ را اعلام فرمایید.
چنانچه اطلاعات تماس فروشنده در متن آگهی وجود نداشت، دکمه درخواست عضویت در پاتوق بورس بازان را بزنید.

با زدن این دکمه، شما به سایت ایده‌کاو هدایت میشوید.

در ایده‌کاو امکانات مختلفی وجود دارد. با زدن دکمه درخواست عضویت، آی دی مدیران گروهی که این آگهی در آن منتشر شده است، به شما نشان داده میشود که با کلیک روی آن میتوانید در تلگرام برای مدیران آن گروه پیام ارسال فرمایید و از آنها تقضای ارسال لینک گروه نمایید.

چنانچه به دنبال بازاریابی کسب‌وکارتان هستید، دکمه افزودن اعضا به گروهم را بزنید. این گروه و یا هر گروه دیگر به سبد خرید شما اضافه می‌شود که در ادامه ما اعضای آن گروه را به گروه شما اضافه می‌کنیم.

برای توضیحات بیشتر در خصوص سرویس افزایش ممبر هدفمند، لینک زیر را مشاهده فرمایید.
کلیک فرمایید

  

با زدن این دکمه، شما به سایت ایده‌کاو هدایت میشوید.

در ایده‌کاو امکانات مختلفی وجود دارد. با زدن دکمه درخواست عضویت، آی دی مدیران گروهی که این آگهی در آن منتشر شده است، به شما نشان داده میشود که با کلیک روی آن میتوانید در تلگرام برای مدیران آن گروه پیام ارسال فرمایید و از آنها تقضای ارسال لینک گروه نمایید.

چنانچه به دنبال بازاریابی کسب‌وکارتان هستید، دکمه افزودن اعضا به گروهم را بزنید. این گروه و یا هر گروه دیگر به سبد خرید شما اضافه می‌شود که در ادامه ما اعضای آن گروه را به گروه شما اضافه می‌کنیم.

برای عضویت در این گروه، لینک زیر را کلیک فرمایید و پس از هدایت به سایت ایده‌کاو، دکمه درخواست عضویت را بزنید.
کلیک فرمایید

آمار روزانه بازار سرمایه از کانال #اقتصاد_گیگ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

⬆ ورود پول حقیقی ۳۱۱ میلیارد تومان
⬇ ورود پول حقوقی ۱,۸۹۸ میلیارد تومان
⬇ برآیند ورود پول ۱,۵۸۷ میلیارد تومان

⬆ بیشترین ورود پول حقیقی به گروه
محصولات شیمیایی ۷۳.۱۰ میلیارد تومان
هتل و رستوران ۴۱.۴۰ میلیارد تومان
لاستیک و پلاستیک ۶.۶۰ میلیارد تومان
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف ۳.۳۰ میلیارد تومان
اطلاعات و ارتباطات ۳.۲۰ میلیارد تومان

⬇ بیشترین ورود پول حقوقی به گروه
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای ۷۰۴.۲۰ میلیارد تومان
بانکها و موسسات اعتباری ۵۸۲.۱۰ میلیارد تومان
فلزات اساسی ۱۳۹.۴۰ میلیارد تومان
سرمایه گذاریها ۶۰.۶۰ میلیارد تومان
مخابرات ۳۶.۸۰ میلیارد تومان

ارزش معاملات: ۹,۴۰۳ میلیارد تومان
حجم معاملات: ۹,۸۴۷ میلیون
تعداد نماد های مثبت: ۲۲۰
تعداد نماد های منفی: ۳۶۱
تعداد نماد ها با صف خرید: ۱۱۰
تعداد نماد ها با صف فروش: ۲۹۸
ارزش صف های خرید: ۲,۰۶۷ میلیارد تومان
ارزش صف های فروش: ۶,۵۱۴ میلیارد تومان

بیشترین درصد مثبت #وساربیل با %۲۹+
بیشترین درصد منفی #نیرو با %۷.۸۳-

بیشترین ورود پول حقیقی
#تاپیکو #وسپهر #سمگا #خودرو #پترول #شاراک #شپدیس #پکرمان #کگل #فارس #پارسان #کاوه #سکارون #وتوس #وغدیر #شغدیر #وتوکا #حفاری #شکربن #اپرداز #شکلر #ونفت #مبین #پارسیان #فروی

بیشترین ورود پول حقوقی
#شپنا #شبندر #وبصادر #آریان #وتجارت #فملی #وپارس #وبملت #وپاسار #وگردش #فولاد #اخابر #دی #خساپا #بپاس #خبهمن #امید #ومعادن #شفن #آریا #میهن #میدکو #واحیا #همراه #دماوند

بیشترین ورود پول حقیقی ۵روزه
(بدون احتساب معاملات امروز)
#وسپهر #تاپیکو #پترول #دی #شفن #ثامید #فارس #صبا #وتوشه #افق #کاوه #تایرا #غبشهر #گدنا #وآفری #ثبهساز #غدام #بپیوند #سیتا #شسپا #سکارون #دفارا #زملارد #شبصیر #کحافظ

بیشترین ورود پول حقوقی ۵روزه
(بدون احتساب معاملات امروز)
#وآیند #فملی #فولاد #وپارس #وتجارت #وبملت #وزمین #خودرو #آریا #وگردش #شبندر #شپنا #اخابر #وملل #شتران #وغدیر #بپاس #فخوز #کگل #شبریز #وپاسار #زاگرس #وخارزم #وسینا #آریان

نمادها با بیشترین ارزش معاملات
#شپنا #وبصادر #شبندر #دی #خساپا #تاپیکو #فملی #فولاد #خودرو #پترول #وتجارت #وبملت #آریان #شگویا #وپارس #وگردش #ذوب #آریا #کچاد #وغدیر #فارس #فخوز #صبا #سیتا #کگل

نمادها با حجمی بیش از ۲ برابر حجم ماهانه
(۲۵ نماد اول)
#سفارود #سشمال #وارس #ثاژن #آریان #وآفری #پدرخش #شکربن #غپآذر #امید #غفارس #میهن #ودی #کشرق #ختوقا #دشیمی #خساپا #ختور #سمازن #شپنا #سنوین #دشیری #حفاری #فروس #تاپیکو

نمادها با بیشترین درصد جابجایی روزانه
#سفارود #ختوقا #میهن #وآفری #شکربن #دی #وارس #وآتوس #ودی #زشگزا #حفاری #خساپا #فزرین #پردیس #سمگا #پتایر #بکاب #شپنا #ونفت #آریان #کحافظ #وبصادر #حریل #غفارس #تپولا

نماد ها با بیشترین قدرت خرید
#رافزا #گدنا #شاروم #ولپارس #غگیلا #شصدف #وسپهر #توریل #تماوند #وسخراش #وآیند #حاریا #فپنتا #کمرجان #امین #کترام #وتوس #سدشت #ثزاگرس #کاوه #فاسمین #سمگا #وآتوس #رانفور #آریا

نمادها با بیشترین افزایش سرانه خرید
(نسبت به میانگین ۵روزه)
#وآیند #تماوند #وسخراش #حاریا #کاوه #شصدف #کمرجان #توریل #وآتوس #ثاژن #سمگا #وتوس #کترام #رانفور #ثنظام #وگردش #تپولا #سفارود #لسرما #آریان #خلنت #امید #دیران #غمارگ #ولبهمن

نمادها با بیشترین افزایش سرانه فروش
(نسبت به میانگین ۵روزه)
#وآذر #سشمال #ثنظام #قصفها #بساما #پیزد #زملارد #بگیلان #بترانس #سبجنو #ثاصفا #وگستر #رنیک #مادیرا #خعمرا #حآسا #وسنا #قزوین #خاور #کپرور #شتوکا #قشرین #ما #ثاژن #ثتران

معاملات بلوکی
#وبملت۲ #تاپیکو۲ #آریان۲ #فملی۲ #وگردش۲ #مارون۴ #جم۲ #خودرو۲ #شبریز۲ #فخوز۲ #فارس۲ #فولاد۲ #کچاد۲ #کگل۲ #شپنا۲ #وتجارت۲ #فولاژ۲ #ساراب۲

معاملات حق تقدم
#وگردشح #صباح #پترولح #فخاسح #ارفعح #کویرح #سمگاح #داناح #ختورح #وتوکاح #وبیمهح #کگازح #بزاگرسح #دابورح #شصدفح #شلعابح #ثشرقح #پارسیانح #ثترانح #دتمادح #شپارسح #شاملاح #اعتلاح #ثپردیسح #دسبحاح #کاسپینح #میدکوح #ثنورح

افزایش EPS

کاهش EPS (در مواردی بدلیل افزایش سرمایه)

کانال تحلیلی آموزشی #اقتصاد_گیگ آمار را از ما بخواهید

https://t.me/EGHTESAD_GIG

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

شامل اطلاعات NAV و انواع بازدهی برای هر صندوق
مرتب شده بر اساس نوع صندوق و بازده سال جاری

#صندوق_های_ETF
#گزارش_هفتگی

گروه ثروت سازان جوان پارس

دقیقا

کسی تو صندوق مشترک سینا سرمایه گذاری کرده؟؟

سکه ۱۵ تومنی مبارک باشه دوستان

قیمت لحظه ای #مثقال
۱۳۹۹-۰۷-۱۰
۱۲:۲۵:۳۳

قیمت #سکه ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱۰۰,۰۰۰ تومان افزایش نسبت به قیمت قبل
۵۰۰,۰۰۰ تومان افزایش نسبت به قیمت اول وقت امروز

در صورت تغییر، قیمت جدید اعلام می‌شود.
@DollarP

#چارت
آپدیت های دهم مهر ماه:
شنبدر:
https://t.me/limitlesssignal/3320
شپنا:
https://t.me/limitlesssignal/3321
فولاد:
https://t.me/limitlesssignal/3322
وخارزم
https://t.me/limitlesssignal/3324

#بازار_موازی

بازده‌ بازار‌های مالی مختلف در هفته‌‌ اخیر

از ٢ تا ٩ مهر ٩٩

# ⃣ با کلیک روی هشتگ بالای پست، آمار هفته‌های قبل را ببینید.

@meghyasgroup

2e7ab6e7-706b-405a-b27b-4d49dc5b0332.jpg

یادت باشه شنبه زود نوبت بگیر تو صف فروش سهام تا پایان سال حالتو میپرسم
جای تبلیغات شما اینجاست. باعث افتخار ما خواهد بود تا معرفی‌کننده کالا و خدمات شما باشیم. بر روی توضیحات بیشتر، لطفا کلید فرمایید.
کاوالا صرفا منتشرکننده پیام‌هایی است که در گروه‌های عمومی منتشر می‌شود و هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. لطفا پیش از انجام معامله از اصالت کالا یا خدمت ارائه شده، اطمینان حاصل نمایید. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

من مالک اصلی این محصول هستم

دوست عزیز سلام. چنانچه محصول شما بدون اجازه شما کپی‌برداری شده است و آگهی آن در کاوالا منتشر شده است، لطفا برای اصلاح آگهی و ارجاع آن به شما، مدارک زیر را به آدرس ما پست فرمایید:
الف) نامه درخواست که در آن لینک/لینک‌های آگهی آورده شده است. لطفا در نامه درخواست تلفن ثابت خود را ذکر بفرمایید و مهر و امضای مالک محصول در انتهای آن آورده شود.
ب) مدارک کپی برابر اصلی که نشان دهنده مالکیت معنوی شما باشد.

آدرس جهت ارسال: یزد -دانشگاه یزد -پارک علم وفناوری -ساختمان فناوری ۲ -واحد ۲۰۶، صندوق پستی ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵

این آگهی در دسته‌بندی‌های زیر منتشر شده است. برای مشاهده آگهی‌های بیشتر روی نام هر دسته کلیک فرمایید.

برچسب‌ها , , ,

فروشگاه کاوالا

در این فروشگاه، مدیران کانال‌های تلگرامی به معرفی کالا و خدمات خود می‌پردازند. شما نیز می‌توانید به سادگی کانال خود را در فروشگاه کاوالا معرفی فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست